X
Kalkulator przejazdu
Kilometry w strefie:
Kilometry poza strefą:
Planowana godzina:
Policz
Przybliżony koszt przejazdu to:

ECOO sp. z o.o. informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etycznymi. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustaw o prawie autorskim oraz ustawy Kodeks Cywilny. W przypadku braku akceptacji regulaminu, użytkownik powinien odinstalować Aplikacje z Urządzenia Mobilnego.

Ecoo taxi
Radom
Biuro@ecootaxi.pl
Tel: 500 100 697